AAVC: Art a l'Eso, manifest

Posted: by http://deus-ex-machina.atspace.com/ in

Els professors i professores d'Educació Visual i Plàstica hem rebut amb sorpresa i indignació el projecte del nou currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat que ha redactat el govern central del Partit Popular i que, en el cas de Catalunya, ha desenvolupat el govern de Convergència i Unió dins el marc de l'anomenada Llei Orgànica de Qualitat de l'Ensenyament.

En aquest projecte l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica queda reduïda a una presència gairebé testimonial. Tenint en compte que la seva importància en l'anterior llei ja era molt minsa, si el projecte actual s'aplica finalment tal com és previst la reducció total d'hores, tant d'hores obligatòries com optatives, farà que els nostres alumnes i futurs ciutadans es vegin condemnats al més absolut analfabetisme pel que fa a la cultura visual.

A més cal denunciar que aquesta àrea del coneixement no serà obligatòria per a tot l'alumnat. En el 2n cicle de l'ESO l'assignatura és només obligatòria en un dels dos itineraris previstos al 3r curs, l'itinerari tecnològic, el qual està implícitament dirigit als alumnes que en acabar l'ESO cursaran mòduls professionals. Els alumnes que es preveu que realitzaran estudis de batxillerat (itinerari cinetífico-humanístic) no tenen l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica com a assignatura obligatòria.

Això porta a la situació aberrant on els alumnes que, malgrat tot, vulguin realitzar el Batxillerat Artístic, tan sols hagin cursat 2 hores d'Educació Visual i Plàstica en només un dels quatre cursos dels que consta l'ESO. En contraposició, cal destacar les 6 hores de Societat, cultura i religió que obligatòriament han de cursar.


+ info: http://www.aavc.net/aavc_net/html/modules.php?name=News&file=article&sid=147